sessie STEM expressie
o.a. met:
Antwoord op vragen m.b.t. eigen stem & houding
Praktische tips voor op de ‘werkvloer’
Voordracht van een tekst (aanwezig of zelf meegenomen):
(gedeelte uit) gedicht, stuk proza, lezing of presentatie
kosten 50 euro per sessie